Понеділок, 11-Грудня-2023, 14:19| RSS

Національний олімпійський комітет України, Чернігівський обласний осередок

Національний олімпійський комітет України
Чернігівське обласне відділення


Бібліотека НОК

Категорії розділу
Закони
законодавство в галузі фізичного виховання та спорту
Укази Президента
Положення. Постанови
Ліцензування
Програми
Методичні матеріали
Посібники
Бюджет. Фінансування
Державні закупівлі
Міжнародні нормативно-правові документи
Література
Різне
Посилання
Форма входу
ГістьГрупа:
Гість

Ми дуже раді, що ви завітали до нас.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!

Логін:
Пароль:
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Головна » Бібліотека » Положення. Постанови

Договір про співпрацю від 09 січня 2023 року № 01-58/1/2023

ЗАВАНТАЖИТИ

(1.45 Mb)
05-Травня-2023, 09:03
ДОГОВІР №___________ про співпрацю м. Чернігів «___»__________ 2022 року Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), в особі директора Департаменту ШЕМЦЯ Андрія Миколайовича, який діє на підставі Положення про Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 14 листопада 2018 року № 684 (в редакції розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 27.04.2020 № 228), з однієї сторони, та Громадська організація «Відділення Національного Олімпійського Комітету України в Чернігівській області» (далі – Відділення) в особі Голови КУЛІЧА Валерія Петровича, який діє на який діє на підставі Положення, зареєстрованого Чернігівським обласним управлінням юстиції 9 липня 2001 року № 107, затвердженого в новій редакції Асамблеєю громадської організації «Відділення Національного Олімпійського Комітету України в Чернігівській області», протокол № 10 від 03 листопада 2016 року, затвердженого Виконкомом Національного олімпійського комітету України, Постанова №67 від 01 листопада 2016 року, з іншої сторони, надалі іменовані разом “Сторони”, а окремо - “Сторона”, уклали цей Договір про таке: І. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Головною метою Договору є співробітництво між Сторонами щодо проведення спільних заходів і змагань з метою розвитку і захисту олімпійського руху в Чернігівській області, задоволення потреб у сфері фізичної культури і спорту, підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення відповідно до Законів України «Про фізичну культуру та спорт» та «Про громадські об’єднання», Указів Президента України, норм та правил Олімпійської хартії, Положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України, Положення про громадську організацію «Відділення НОК України в Чернігівській області», актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства молоді та спорту України, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту. 1.2. Департамент є обласним структурним підрозділом органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту на території Чернігівської області, здійснює керівництво у цій сфері в Чернігівській області, несе відповідальність перед Чернігівською обласною державною адміністрацією та Міністерством молоді та спорту України, за стан її розвитку. 1.3. Відділення є яка є обласною, недержавною, некомерційною, неприбутковою, незалежною, добровільною, самоврядною організацією та враховується як відокремлений підрозділ НОК України (далі – В НОК) України, діяльність якого здійснюється відповідно до чинного законодавства, інших нормативних актів та свого Положення, спрямована на розвиток, зміцнення та захист олімпійського руху в Україні і, зокрема, на території Чернігівської області, поширення обміну цінностями національної культури, під знаком ідей і принципів, історії і традицій олімпізму у співробітництві з органами влади та місцевого самоврядування, на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захисту інтересів своїх членів. 1.4. Департамент та Відділення, відповідно до зазначеного Договору, беруть на себе обов’язки, які визначають форми і методи спільної роботи щодо подальшого розвитку олімпійського руху, фізичної культури і спорту; організації і проведення фізкультурно-масових та спортивних заходів Відділення, відповідно до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, а також організації та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи серед членів Відділення. 1.5. Сторони сприяють розвитку олімпійських видів спорту, проведенню інших заходів пов’язаних з розвитком олімпійського руху, проведенню змагань з підготовки спортивних резервів та розвитку спорту вищих досягнень, підвищення майстерності спортсменів. 1.6. Рішення Департаменту, видані в межах його повноважень, є такими, що виконуються Відділенням в межах своїх повноважень. 1.7. Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією, консультаціями в усіх своїх змагань і діях у визначеному напрямку. 1.8. Департамент і Відділення згідно з Договором беруть на себе зобов’язання щодо виконання його умов, будують між собою відносини на принципах конструктивного співробітництва, взаємної поваги і відповідальності за виконання взятих зобов’язань. ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 2.1. Департамент: 2.1.1. Може залучати Відділення до участі у розробці проектів нормативно-правових актів, концепцій, програм, що стосуються сфери діяльності Відділення, щодо подальшого розвитку олімпійського руху, фізичної культури та спорту. 2.1.2. Враховує інтереси Відділення при розробці концепцій, програм, нормативно – правових актів, що стосуються сфери діяльності Відділення, щодо подальшого розвитку олімпійського руху, фізичної культури та спорту. 2.1.3. Визначає стратегічні напрямки розвитку олімпіського руху, сфери фізичної культури і спорту та залучає представників Відділення для вирішення проблемних питань, розробки та здійснення практичних заходів. 2.1.4. Погоджує календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний період, в тому числі спільних з Департаментом, в частині проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, що фінансуються за рахунок обласного бюджету. 2.1.5. Делегує за окремим своїм рішенням Відділенню окремі повноваження щодо виконання певних завдань з реалізації програм з розвитку фізичної культури і спорту, організації проведення спортивних заходів і змагань, інших фізкультурно-спортивних заходів серед своїх членів. 2.1.6. Враховує пропозиції Відділення при формуванні проектів обласного бюджету. 2.1.7. В межах бюджетних призначень, передбачених на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів і змагань, може надавати фінансову підтримку з бюджету, згідно затверджених кошторисів на відповідний рік. 2.1.8. Вживає заходів по дотриманню Відділенням вимог нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту. 2.2. Відділення: 2.2.1. Забезпечує, відповідно до норм та правил Олімпійської хартії, вимог Положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України, Положення Відділення реалізацію програм, заходів державної політики у сфері фізичної культури та спорту серед суб’єктів олімпійського руху у Чернігівській області, своїх членів та серед населення Чернігівської області. 2.2.2. Подає на погодження до Департаменту календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний період, в тому числі спільних з Департаментом, Положення (Регламент) про проведення спільних з департаментом фізкультурно-оздоровчих заходів або спортивних змагань, узгоджує інші регламентуючі документи Відділення (правила, програму змагань, тощо). 2.2.3. Бере участь у роботі з підготовки проектів нормативно – правових актів, концепцій, програм щодо подальшого розвитку олімпійського руху, фізичної культури і спорту у Чернігівській області. 2.2.4. Здійснює заходи щодо реалізації програм з питань розвитку олімпйського руху, фізичної культури і спорту. 2.2.5. Несе відповідальність перед Департаментом за організацію і проведення спортивних заходів і змагань на території Чернігівської області згідно з Календарним планом фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів Відділення на відповідний рік, а також звітує у встановленому порядку про їх проведення. 2.2.6. Спільно з Департаментом вживає заходи щодо розвитку інфраструктури з видів спорту. 2.2.7. Забезпечує підвищення кваліфікації представників Відділення. 2.2.8. Інформує Департамент про перспективи та поточні напрямки роботи Відділення, залучає її представників до участі у засіданнях керівних органів, інших заходах. 2.2.9. Сприяє розвитку спортивних шкіл, спортивних клубів і спортивних секцій Чернігівської області. 2.2.10. Залучає населення до занять фізичною культурою і спортом та пропагує олімпійський рух та здоровий спосіб життя. 2.2.11. Забезпечує виконання Відділенням та його членами вимог законів України «Про громадські об’єднання», «Про фізичну культуру і спорт» та інших відповідних нормативно-правових актів. 2.2.12. Виконує в межах своїх повноважень і рекомендує членам Відділення до виконання рішень Департаменту, виданих у межах його повноважень. 2.2.13. Здійснює в установленому порядку фінансово-господарську діяльність. ІІІ. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ 3.1. Департамент: 3.1.1. В межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік, за рахунок коштів обласного бюджету, надає фінансову підтримку, в тому числі для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, що проводяться Відділенням. 3.1.2. Фінансує Відділення у межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті за відповідною бюджетною програмою у встановленому порядку. 3.1.3. Фінансова підтримка може надаватися, зокрема для діяльності Відділення, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, що проводяться Відділенням, відповідно до мети та напрямків діяльності визначених їх Положення. 3.2. Відділення: 3.2.1. Надає завірені належним чином копії Статуту/Положення Всеукраїнської громадської організації, власного Положення/Статуту, інформацію про керівництво організації, склад керівних органів та затверджений Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, за наявності затверджених бюджетних призначень на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 3.2.2. Попередньо перед проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів надає кошториси витрат на проведення змагань. 3.2.3. У разі одержання від Департаменту фінансової підтримки, використовує її лише за цільовим призначенням, відповідно до мети та напрямків діяльності визначених Положенням Відділення на підставі затвердженого Департаментом кошторису. 3.2.4. У разі одержання від Департаменту фінансової підтримки, подає до Департаменту місячну, квартальну та річну фінансову звітність, а також іншу необхідну звітність за вимогою для перевірок цільового використання бюджетних коштів. 3.2.5. Щорічно, в установлені терміни, подає до Департаменту звіт про використання бюджетних коштів та роботу проведену Відділенням за поточний рік за формами 2-ФК. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору відповідно до чинного законодавства України. 4.2. У разі порушення (невиконання) Відділенням умов Договору про співпрацю Департаментом може бути ініційоване питання про дострокове розірвання Договору. 4.3. У разі порушення Департаментом умов Договору, Відділення має право звернутися до Департаменту з проханням усунути такі порушення. 4.4. Спірні питання щодо виконання (невиконання) зобов’язань за цим Договором вирішується шляхом переговорів і консультацій за взаємною згодою Сторін. 4.5. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спірні питання по цьому Договору вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством. V. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 5.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року. 5.2. Положення цього Договору можуть бути змінені у разі прийняття нормативно-правових актів, що вимагають зміни характеру відносин між Сторонами, а також за взаємною згодою сторін. 5.3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін та викладаються у додатковій Угоді. 5.4. Договір припиняє свою дію у разі: − закінчення його терміну; − за домовленістю Сторін; − на вимогу однієї Сторони; − внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов’язань за Договором; − інших випадках згідно чинного законодавства України. 5.5. В разі систематичного невиконання однією із Сторін своїх зобов’язань по Договору – Договір може бути розірваний достроково в односторонньому порядку. 5.6. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не пізніше, ніж за двадцять календарних днів до вступу в дію такого рішення. VI. ІНШІ УМОВИ 6.1. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 6.2. Кожна із Сторін цього Договору стверджує, що особи, які його підписують, мають всі передбачені чинним законодавством України та їх установчими документами повноваження на здійснення представництва від імені Сторони без будь-яких обмежень, та мають право на підписання цього Договору. 6.3. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що надані один одному для виконання зобов’язань за даним Договором персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів управління, власників), що містяться в документах, які підписані/засвідчені, були отримані Сторонами та знаходяться у користуванні Сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.4. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному свою повну необмежену строком письмову згоду на обробку будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» (надалі - «Закон») інформації, яка, відповідно до вимог Закону, становить персональні дані, з метою належного виконання умов цього Договору та діючого законодавства України, захисту інтересів та прав сторін Договору. Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані Сторін та представника(ів) Сторін, їх керівників та інших посадових осіб. Підписанням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею. Сторони підтверджують свої зобов’язання та спроможність забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». 6.5. Всі повідомлення та платежі за даним Договором здійснюються за реквізитами зазначеними в Договорі. У випадку зміни цих реквізитів Сторони зобов’язані проінформувати одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів. 6.7. Усі зміни до цього Договору: додаткові угоди, протоколи та інші документи є чинними та обов’язковими для Сторін даного Договору лише за умови, якщо вони укладаються Сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками сторін цього Договору. 6.8. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. VII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації Громадська організація «Відділення Національного Олімпійського Комітету України в Чернігівській області» 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, тел./ф.: 67-54-43, тел.: 67-28-60, проспект Миру , 14, бухг.: 67-65-56 тел.: 66-66-36, факс: 66-66-36 ЄДРПОУ 02934345 ЄДРПОУ 26033480 р/р UA888201720344010023000017353 р/р UA898201720344340002000055190 р/р UA218201720344080024000017353 р/р UA838201720344370001000055190 в Державній казначейській службі в ГУ ДКСУ в Чернігівській області України, м. Київ м. Чернігів Директор Департаменту Голова А.М. ШЕМЕЦЬ В.П. КУЛІЧ підпис підпис М.П. М.П
Категорія: Положення. Постанови | Додав: yulia
Переглядів: 109 | Завантажень: 65 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

Мова
Пошук
Партнери і Спонсори

Новини НОК
Вітаємо!
Сьогодні: іменинників немає


Олександр Майшев - 2010-2023Національний олімпійський комітет України, Чернігівський обласний осередок ©